Uw Businesspartner bij Personeels- en Organisatieontwikkeling

Coaching en Begeleiding

Talenten vol benutten, belemmeringen wegnemen, effectief gedrag aanleren en vasthouden - het zijn stuk voor stuk stappen om de kwaliteiten van u of uw medewerkers te verbeteren. Ttrab stelt de effectiviteit van het gedrag steeds centraal in de coachingsgesprekken. Concrete doelen worden vooraf samen vastgelegd, zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren. De coach maakt afspraken met de gecoachte en desgewenst ook met de opdrachtgever. Een Insights Discovery® Persoonlijk profiel is een zeer stevig vertrekpunt. Het is effectiever te versterken wat er (in potentie) al is, dan het ontwikkelen van competenties die zwak zijn. Dit betekent dat iemands groei gelimiteerd is. Ook dat wordt vanaf de intake besproken.